5.B.45 - Boligområde ved Ågade i Børkop

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  5.B.45

 • Plandistrikt

  5 Børkop

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelseprocenten makimalt 40. For lav bebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 8,5 meter, og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. For etageboliger må bebyggelsesprocenten maksimalt være 60 for den enkelte ejendom. Bygningshøjden må ikke overstige 12 meter, og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 3 etager. For offentlige institutioner må bebyggelsesprocenten maksimalt være 60 for den enkelte ejendom.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse samt etageboligbebyggelse, aktivitetshus, café/kiosk, klinikker, liberale erhverv, og kollektive anlæg, som f.eks offentlige og private institutioner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget