5.B.44 - Boligområde ved Rørbækvej i Børkop

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  5.B.44

 • Plandistrikt

  5

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f. eks. offentlige og private institutioner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Status

  Vedtaget