5.B.3 - Boligområde ved Møllegade i Børkop

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  5.B.3

 • Plandistrikt

  5 Børkop

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Butikker til lokalforsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

 • Områdets anvendelse

  Området skal anvendes til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse, butikker og erhverv, der kan indpasses i området, samt offentlige formål såsom mødelokaler, børneinstitutioner og lignende.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget