5.B.28 - Boligområde ved Borggårdsvej og I. Verlingsvej i Børkop

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  5.B.28 (1)

 • Plandistrikt

  5 Børkop

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget