5.B.24 - Boligområde ved Borggårdsvej i Børkop

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  5.B.24 (1)

 • Plandistrikt

  5 Børkop

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. For lav bebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 8,5 m og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager. For etageboliger må bebyggelsesprocenten maksimalt være 60 for den enkelte ejendom. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse, etageboliger og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget