5.B.20 - Boligområde ved Mølleparken i Børkop

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  5.B.20 (1)

 • Plandistrikt

  5 Børkop

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone. En del af det område der ligger i landzone, skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget