5.B.18 - Boligområde ved Søndergade og Overgaden i Børkop

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  5.B.18 (1)

 • Plandistrikt

  5 Børkop

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse skal opføres som tæt bebyggelse med en bymæssig karakter.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, butikker og erhverv, der kan indpasses i området, samt offentlige formål som mødelokaler, børneinstitutioner og lignende.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget