5.B.15 - Boligområde ved Amaliehaven i Børkop

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  5.B.15 (1)

 • Plandistrikt

  5 Børkop

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Grunde må ikke udstykkes mindre end 800 m² ved åben-lav bebyggelse og 350 m² ved tæt-lav bebyggelse.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget