5.B.1 - Boligområde ved Amaliegade i Børkop

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  5.B.1 (1)

 • Plandistrikt

  5 Børkop

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  4

 • Bebyggelsens omfang

  Ny facadebebyggelse i Amaliegade og Vestergade skal i princippet opføres som sluttet randbebyggelse og tilpasses områdets bebyggelsesmæssige karakteristika.Butikker til lokalforsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, butikker og erhverv, der kan indpasses i området, samt offentlige formål som mødelokaler, børneinstitutioner og lignende.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget