4.T.1 - Teknisk område ved Lergårdvej i Egtved

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  4.T.1

 • Plandistrikt

  4

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  11

 • Bebyggelsens omfang

  I byzoneareal mod nordvest kan et areal på højst 700 m² bebygges. Der kan opføres byggeri og anlæg som teknikbygning, akkumuleringstank, mindre tekniske bygninger/opsamlingstanke og lignende, som er nødvendige for solvarmeanlæggets drift.Derudover kan der etableres overdækning af servicearealer ved tank- og teknikanlæg, såfremt særlige hensyn til anlæggets indretning eller drift nødvendiggør det.Enkelte bygninger kan opføres i op til 20 meters højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.I landzoneareal mod øst kan der opstilles solfangere. Der må ikke opføres bebyggelse i landzonearealet med undtagelse af læskure til dyrehold.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til teknisk formål til energiproduktion i form af solvarmeanlæg samt byggeri og anlæg i tilknytning hertil.

 • Miljø

  Der stilles krav om grundvandsbeskyttende tiltag.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget