4.R.1 - Rekreativt område ved Hejlskovbjerg i Egtved

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  4.R.1

 • Plandistrikt

  4

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, ferieboliger, restaurant og lignende.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget