4.O.10 - Offentligt område ved Hjelmdrupvej i Egtved

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  4.O.10

 • Plandistrikt

  4 Egtved

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  13

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter og boligen må ikke opføres i mere end 2 etager.For bygninger til offentlige formål gælder, at bebyggelsesprocenten maksimalt må være 40, og bygningshøjden ikke må overstige 13 meter.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner, parkering, sportspladser, grønne områder, vandrehjem o.lign., samt til boligformål som åben-lav boligbebyggelse ved Østergade 36.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Lokalplaner

  Lokalplan 1164

 • Status

  Vedtaget