4.E.2 - Erhvervsområde ved Nydamsvej i Egtved

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  4.E.2

 • Plandistrikt

  4 Egtved

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  11

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal være fritliggende. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget