4.C.1 - Centerområde ved Aftensang i Egtved

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  4.C.1

 • Plandistrikt

  4

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal udformes overvejende som randbebyggelse i gadelinje. Bebyggelsesprocenten for centerbebyggelse må maksimalt være 60 for den enkelte parcel. Bebyggelsesprocenten for boligbebyggelse må maksimalt være 45 for den enkelte parcel. Bebyggelse i op til 2 etager må opføres med en totalhøjde på maksimalt 8,5 meter. Bebyggelse med mere end 2 etager må opføres med en totalhøjde på maksimalt 12 meter. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Området er forbeholdt detailhandel, boliger og liberalt erhverv, som naturligt hører til i området.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget