4.B.9 - Boligområde ved Dalgade og Søndergade i Egtved

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  4.B.9

 • Plandistrikt

  4 Egtved

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal udformes overvejende som randbebyggelse i gadelinje. Bebyggelsesprocenten for centerbebyggelse må maksimalt være 60 for den enkelte parcel. Bebyggelsesprocenten for boligbebyggelse må maksimalt være 45 for den enkelte parcel. Bebyggelse i op til 2 etager må opføres med en totalhøjde på maksimalt 8,5 meter. Bebyggelse med mere end 2 etager må opføres med en totalhøjde på maksimalt 12 meter.Butikker til lokalforsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, offentlige formål og liberale erhverv. Der kan planlægges for butikker til lokal forsyning.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget