4.B.11 - Boligområde ved Syrenhaven i Egtved

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  4.B.11

 • Plandistrikt

  4

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse med mulighed for husdyrhold - som hobbylandbrug.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget