3.T.1 - Teknisk område ved Mangehøje i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.T.1

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bygningshøjde

  3.5

 • Bebyggelsens omfang

  I området må der opstilles solfangere. Der må ikke opføres bebyggelse i landzonearealet med undtagelse af læskure til dyrehold.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til teknisk formål tilenergiproduktion i form af solvarmeanlæg samt anlæg og byggeri i tilknytning hertil.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone

 • Status

  Vedtaget