3.R.9 - Rekreativt område ved Haughus i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.R.9

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsens omfang

  Området må ikke bebygges, bortset fra mindre bygninger, som er nødvendige for områdets anvendelse som rekreativt område, samt mindre bygninger til tekniske installationer. Der kan etableres mere kulturprægede landskabselementer, som kan bidrage til en aktiv brug af arealerne.

 • Opholdsarealer

  Fladerne skal have en karakter af blomstereng, og beplantningen skal bestå af karakteristiske og robuste plantearter, gerne med en stor årstidsvariation. På arealerne ved den nordligste sø og inden for stierne ved Grangaards Mose kan arealerne afgræsses af f.eks. får.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges fælles rekreative friarealer med et højt naturindhold.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  For at sikre de rekreative interesser og værdier i området kan der udarbejdes en lokalplan, der mere detaljeret angiver beplantning og anvendelsesmuligheder.

 • Status

  Vedtaget