3.R.8 - Rekreativt område ved Grangaard Allé i Jelling

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.R.8

 • Plandistrikt

  3

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsens omfang

  Der må ikke etableres bebyggelse i skovområder, udover småbygninger i forbindelse med arealernes rekreative anvendelse.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  Der kan laves lysninger i skovene med mulighed for at etablere bålpladser, naturlegepladser o.l.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, fritidsformål samt ny skov.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget