3.R.7 - Rekreativt område ved Grangaardvej i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.R.7

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsens omfang

  Der må ikke etableres bebyggelse i skovområder, udover småbygninger i forbindelse med arealernes rekreative anvendelse.

 • Opholdsarealer

  På arealerne ved den nordligste sø og inden for stierne ved Grangaards Mose kan arealerne afgræsses af f.eks. får. Der kan laves lysninger i skovene med mulighed for at etablere bålpladser, naturlegepladser o.l.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, fritidsformål, ny skov samt støjvold mod jernbanen.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Skovrejsningsarealerne skal dels skabe en overgang til jernbanen og Vejlevej i den nordvestlige del af planområdet, og dels knytte området sammen med Jelling Skov i den sydlige del af planområdet. Skovrejsningen i den centrale og sydlige del skal ses i sammenhæng med ønsket om at skabe en decideret skovby på Haughus jorder.

 • Status

  Vedtaget