3.R.6 - Rekreativt område ved Grangaards Jorde i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.R.6

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsens omfang

  Området må ikke bebygges, bortset fra mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse som rekreativt område, samt mindre bygninger til tekniske installationer. Der kan etableres mere kulturprægede landskabselementer, som kan bidrage til en aktiv brug af arealerne.

 • Opholdsarealer

  Der kan ikke etableres faciliteter som indbyder til ophold syd for den rekreative sti mod golfbanen, da dette areal netop er udlagt for at reducere faren for vildfarne bolde fra golfbanen. Fladerne skal have en karakter af blomstereng, og beplantningen skal bestå af karakteristiske og robuste plantearter, gerne med en stor årstidsvariation. På arealerne ved den nordligste sø og inden for stierne ved Grangaards Mose kan arealerne afgræsses af f.eks. får.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til fælles rekreative friarealer med et højt naturindhold.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget