3.R.5 - Rekreativt område ved Ravnshøj i Jelling

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.R.5

 • Plandistrikt

  3

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som grønt område, omkring den beskyttede gravhøj Ravnshøj. Området skal henligge i græs.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget