3.R.2 - Rekreativt område syd for Mølvangvej i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.R.2

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til bynære rekreative fritidsformål som campingplads, friluftsbad o.l.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget