3.R.10 - Rekreativt område nord for Mølvangvej i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.R.10

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  For eksisterende landbrugs- og boligejendomme gælder landzonebestemmelserne i planloven. Derudover kan enkelte servicefunktioner opføres til brug for Jelling Musikfestival og enkeltstående musikarrangementer. Evt. servicebygninger skal opføres så tæt på eksisterende bebyggelse som muligt.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til bynære rekreative fritidsformål som idrætsanlæg i tilknytning til det eksisterende ved Gormshallen, koncertplads inkl. parkering, teltplads o.l. i forbindelse med Jelling Musikfestival og enkeltstående musikarrangementer.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget