3.O.5 - Offentligt område ved Bredager i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.O.5

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, jernbanedrift, station samt trinbræt til jernbanen til brug ved festival-/musikaktiviteter, posthus, forsyningsvirksomhed m.v.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed, hvilket betyder, at enkeltområder kan få højere bebyggelsesprocent. Området udgøres af de samlede matrikulære arealer langs jernbanen gennem Jelling by.

 • Status

  Vedtaget