3.O.3 - Offentligt område ved Fårupvej og Ringvejen i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.O.3

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner, parkering o.lign.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

 • Status

  Vedtaget