3.O.2 - Offentligt område ved Katrinelund i Jelling

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.O.2

 • Plandistrikt

  3

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  14

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som idrætshal.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget