3.O.15 - Offentligt område ved Herningvej og Kollegievej i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.O.15

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  60% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  10

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse skal udformes under hensyntagen til det nærtliggende monumentområde, der er udpeget til UNESCO Verdensarv.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, i form af faciliteter i forbindelse med Monumentområdet og oplevelsescentret. Herunder forskning, uddannelse, parkering, overnatning, bygninger og anlæg til formidling af områdets kulturarv.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget