3.O.12 - Offentligt område ved Fårupvej og Skinbjerg i Jelling

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.O.12

 • Plandistrikt

  3

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål samt boligformål i form af lav boligbebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  I den vestlige del af området kan der etableres en dagligvarebutik på op til 1.000 m².

 • Status

  Vedtaget