3.O.11 - Offentligt område ved Amhøjvej i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.O.11

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Det rekreative område ved Grangaards Mose ligger i landzone som en del af en grøn kile fra golfbaneområdet, og det er derfor kun den del der ligger i byzone, der har en bebyggelsesprocent på 35.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som vuggestue, børnehave, fritidshjem, fritidsformål samt rekreative formål.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget