3.O.1 - Offentligt område ved Jelling Kirke i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.O.1

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  20% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Der må ikke ske yderligere bebyggelse i området ud over nødvendige mindre bygninger til monumentområdets funktion, f.eks. overdækning af Jelling-stenene.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål med henblik på fredeliggørelse af verdensarvsmonumentet. Området kan anvendes til kirkelige formål, nationalhistoriske fortidsminder, formidling af verdenskulturarv, parkeringspladser og rekreative arealer.

 • Miljø

  For en del af området gælder overfredningsnævnskendelse (den såkaldte udsigtsfredning) fra 1947. For en del af området gælder museumslovens §29 vedr. 100 m beskyttelseslinjer om faste fortidsminder. For en del af området gælder fredningsnævnskendelse af 1. marts 1980. Højene og de to runesten er beskyttet iht. Museumslovens §29. Dele af området (højene, kirken og runestenene) er optaget på UNESCO?s liste over Verdens Kulturarv.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget