3.E.6 - Erhvervsområde ved Sydkrogen i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.E.6

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Byrådet kan tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i en større højde, hvis særlige arkitektoniske begrundelser taler herfor, eller særlige hensyn til virksomhedens indretning og drift nødvenddiggør det.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål som kontorerhverv, liberale erhverv eller engroshandel. Der kan ikke etableres detailhandel indenfor området.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget