3.E.2 - Erhvervsområde ved Vejlevej og Industrivej i Jelling

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.E.2

 • Plandistrikt

  3

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Byrådet kan tillade at en bygning eller dele heraf opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål såsom handels-, forretnings- og servicevirksomhed med behov for værksteds-, udstillings- og salgslokaler. Der må opføres én bolig i tilknytning til en erhvervsvirksomhed for ejer, bestyrer eller lignende.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget