3.E.1 - Erhvervsområde ved Nordkrogen i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.E.1

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  2 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  For matriklerne 7bl, 7bo og 7bæ Jelling By, Jelling må bebyggelsesprocenten maksimalt være 25 og bebyggelsens rumfang maksimalt være 2 m³/m² grundareal. Her skal grundstørrelserne minimum være 2.000 m². I det øvrige område må bebyggelsesprocenten maksimalt være 33,33 og bebyggelsens rumfang må maksimalt være 3m³/m². Her skal grundstørrelserne minimum være 2.500 m².Byrådet kan tillade at en bygning eller dele heraf opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed samt engros- og detailhandel. Der må opføres én bolig i tilknytning til en erhvervsvirksomhed for ejer, bestyrer eller lignende.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget