3.C.2 - Centerområde ved Møllegade i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.C.2

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  70% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Bebyggelsens omfang

  Se skema for samlet ramme til butiksformål.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål som butikker (jf. bestemmelser herunder), kontorerhverv, mindre ikke-generende fremstillingsvirksomhed, boliger og offentlige formål, herunder udstilling, kulturhus, friarealer, parkeringspladser m.v.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget