3.B.8 - Boligområde ved Tornager i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.B.8

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må være åben-lav boligbebyggelse.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f. eks. offentlige og private institutioner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Område 3.B.8 må ikke udstykkes yderligere.

 • Status

  Vedtaget