3.B.36 - Boligområde ved Søndervang i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.B.36

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Opholdsarealer

  Bebyggelsen skal opføres på en sådan måde, at boldbaner og andre grønne arealer i videst muligt omfang bevares.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etageboligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed, hvilket betyder, at enkeltområder ved lokalplanlægning kan få en højere bebyggelsesprocent.

 • Status

  Vedtaget