3.B.32 - Boligområde ved Haugled i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.B.32

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Området er fra Byrådets side tænkt som et blandet boligområde, hvor der både kan etableres individuelle boliger på små grunde og mindre tæt-lave bebyggelser. Det er intentionen, at der her kan skabes et tæt og intimt område som supplement til den mere åbne karakter i område 3.B.30. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget