3.B.28 - Boligområde ved Amhøjvej i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.B.28

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må være tæt-lav. Det er vigtigt, at bebyggelsen indarbejdes i forhold til den markante skrænt, så der skabes en markant bebyggelse på dette sted. Bebyggelse skal minimum have en afstand på 50 meter til jernbanereservation.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse.

 • Miljø

  Regnvand skal føres til regnvandsbassiner i de grønne kiler.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget