3.B.24 - Boligområde ved Præsteager i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.B.24

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Udstykningen af området skal kunne ske i storparceller, der åbner for valgmulighed mellem tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse, samt fællesanlæg for områdets beboere. Endvidere er det muligt at anvende området til offentlige formål som institutioner, højskole, plejehjem o.lign.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed, hvilket betyder at de enkelte grunde (storparceller) kan få en højere bebyggelsesprocent ved lokalplanlægningen.

 • Status

  Vedtaget