3.B.18 - Boligområde ved Ringvejen i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.B.18

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må være tæt-lav.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse. Højagerkollegiet kan anvendes som overnatningsfacilitet med f.eks. vandrehjemslignende funktion og i forbindelse med uddannelses-, kursus- og turismefunktioner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed, hvilket betyder at de enkelte grunde (storparceller) kan få en højere bebyggelsesprocent ved lokalplanlægningen.

 • Status

  Vedtaget