3.B.16 - Boligområde ved Højager i Jelling

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.B.16

 • Plandistrikt

  3

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må være tæt-lav.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form at tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende offentlige institutioner og fællesanlæg til områdets betjening.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget