3.B.10 - Boligområde ved Ringvejen i Jelling

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  3.B.10

 • Plandistrikt

  3 Jelling

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må være tæt-lav.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed, hvilket betyder, at enkelte grunde ved lokalplanlægning kan få en højere bebyggelsesprocent.

 • Status

  Vedtaget