24.O.1 - Offentligt område ved Vesterbyvej i Ødsted

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  24.O.1

 • Plandistrikt

  24 Ødsted

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. Bebyggelsen må være fritliggende til offentligt formål. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til bygningens indretning eller formål nødvendiggør det.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner, parkering, sportspladser, grønne områder, kirker o. lign. , samt boliger.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Status

  Vedtaget