24.B.4 - Boligområde ved Lille Mølkær og Mølkærparken i Ødsted

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  24.B.4

 • Plandistrikt

  24 Ødsted

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.Indenfor dele af det område, der omfattes af lokalplan BO. 5.4.2, gives der mulighed for planlægning af byggeri i 3 etager i op til 10 meters højde. Indenfor lokalplan BO. 5.4.2's områder til udstykning af sokkelgrunde foretages beregningen af maksimal bebyggelsesprocent med udgangspunkt i delområdets samlede areal.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget