23.O.1 - Offentligt område ved Skolestien i Vonge

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  23.O.1

 • Plandistrikt

  23 Vonge

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som skole, idrætshal, svømmehal og sportspladser m.v., samt boliger i form af lav boligbebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Status

  Vedtaget