23.B.4 - Boligområde ved Mølgårdvej i Vonge

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  23.B.4

 • Plandistrikt

  23 Vonge

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må være åben-lav, med byggefelter på ca. 1.000 m², hvor den samlede bebyggelse på byggefeltet er begrænset til 300 m², heraf højst 250 m² til beboelse.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af låben-av boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone og skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget