23.B.1 - Boligområde ved Bygade i Vonge

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  23.B.1

 • Plandistrikt

  23

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  8.5 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  2

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. For ejendomme, der anvendes til erhverv, butikker m.v. er bebyggelsesprocenten 70.Butikker til lokalforsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, samt erhverv og butikker til områdets lokale forsyning.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget