22.R.1 - Rekreativt område ved Gyvelvej i Vandel

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  22.R.1

 • Plandistrikt

  22 Vandel

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  6.5

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som institutioner, parkering, sportspladser, grønne områder o. lign.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Status

  Vedtaget