22.O.1 - Offentligt område ved Skolevej i Vandel

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  22.O.1

 • Plandistrikt

  22 Vandel

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må være fritliggende til offentligt formål. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til bygningens indretning eller formål nødvendiggør det.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner, parkering, sportspladser, grønne områder o. lign.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget